Nowe ułatwienia

By usprawnić pracę w aplikacji PQ-MSA+ dodaliśmy nową opcję: „Rozwiąż seryjnie”. 

Od teraz logowanie do systemu i rozwiązywanie testów będzie łatwiejsze i szybsze. 

Funkcja ta pozwala administratorowi wybrać z listy utworzonych kontrolerów dowolnego pracownika, który ma rozwiązać test i udostępnić mu go od razu do rozwiązania. 

Jeżeli konto testera nie zostało jeszcze utworzone, administrator może wpisać jego imię i nazwisko oraz hasło, dzięki czemu aplikacja automatycznie utworzy nowe konto bez potrzeby wcześniejszego wprowadzania danych.