FAQ

PQ-MSA+

Jaki może być maksymalny rozmiar zdjęć wgrywanych do badania i czy ich liczba jest ograniczona?

Liczba zdjęć jest nieograniczona. Dla poprawnego wyświetlania zdjęcia powinny mieć wysokość mniejszą niż 450 px i zachowywać współczynnik 4:3.

W ilu językach mogą zostać dodane treści pytań i ich odpowiedzi?

Nie ma tutaj ograniczenia.

Dlaczego przy dodawaniu kolejnych pytań nie jest możliwe dodanie kolejnych wersji językowych?

Liczba języków, w jakich dostępne będą pytania i odpowiedzi w teście, definiowana jest w momencie dodawania pierwszego pytania. Ze względu na spójność danych późniejsza zmiana jest niemożliwa.

Dlaczego nie można wydrukować certyfikatu po ukończeniu testu?

Wydruk certyfikatu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu wyniku wyższego niż założony próg akceptacji dla danego testu.

Czy po rozwiązaniu testu przez testera jest możliwość zmiany progu certyfikatu lub dodania dodatkowych pytań?

Modyfikacja testu jest możliwa tylko do momentu rozwiązania testu przez pierwszego testera.

Czy jeśli konto testera zostanie usunięte, jego wyniki zostaną zachowane?

Niestety, uzyskane wyniki są powiązane z kontem testera – jego usunięcie spowoduje również usunięcie jego wyników oraz ponowne przeliczenie wyników sumarycznych dla testów.

Czy w momencie gdy w trakcie rozwiązywania testu zostanie zamknięta przeglądarka lub test się zawiesi, dotychczasowe odpowiedzi zostaną utracone?

Jeżeli zostało ukończone dane podejście, to te wyniki zostaną zapisane – test pojawi się w kolumnie Nieukończone.

Czy możliwy jest dostęp do portalu ze smartfona lub tabletu?

Tak, dostęp do PQ-MSA możliwy jest ze wszystkich urządzeń mających dostęp do internetu oraz zainstalowaną dowolną przeglądarkę stron www.

Od czego zależy prędkość ładowania testów?

Prędkość zależy od liczby i wielkości zdjęć oraz prędkości łącza internetowego. Zdjęcia przed rozpoczęciem danego podejścia ładowane są do pamięci komputera.

Czy możliwe jest sprawdzenie, jakie odpowiedzi zostały udzielone przez testera?

Tak, z poziomu konta klienta oraz grupy. Z poziomu konta testera możliwe jest wyłącznie sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi.

Jak jest traktowane nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym czasie?

Jeśli tester nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym czasie, odpowiedź udzielana jest automatycznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z udzieleniem nieprawidłowej odpowiedzi.

Czy można poprawić odpowiedź?

Nie ma takiej możliwości – pierwsza odpowiedź się liczy.

Jaka jest kolejność wyświetlanych zdjęć do oceny?

Kolejność wyświetlania jest losowa, inna w każdym podejściu i dla każdego testera, wyniki są przedstawiane według numeracji, a nie kolejności wyświetlania.

Kto decyduje o tym, czy dany wyrób jest OK lub NOK?

Definiowane jest to w momencie dodawania pytań do testu. Poprawną odpowiedź wskazuje osoba tworząca test. Po rozwiązaniu testu przez pierwszego testera nie ma możliwości zmiany poprawnej odpowiedzi.

Czy program PQ-MSA+ został zwalidowany?

Tak, wyniki obliczane w programie były walidowane. Wyniki walidacji dostępne są na życzenie klienta.