FAQ

PQ-MSA

Jaki może być maksymalny rozmiar zdjęć dostępnych w testach (w pikselach) i jaka jest ich maksymalna liczba?

Liczba zdjęć na wersji pełnej jest nieograniczona, rozmiar też nieograniczony, ale obie wielkości wpływają na szybkość działania aplikacji i ładowania testu – zdjęcia przed rozpoczęciem badania ładowane są do pamięci komputera.

Czy możliwa jest edycja/zmiana progów akceptacji systemu pomiarowego?

Jest to możliwe, w sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

Wymagania sprzętowe programu

Program nie ma specjalnych wymagań sprzętowych. Potrzebne jest dostępne miejsce na dysku ok. 50 MB. Program instalowany jest na pojedynczym komputerze, nie jest wymagane  połączenie do internetu. Do uruchomienia programu niezbędne jest zainstalowane środowisko JAVA.

Jaka jest maksymalna długość tekstu w opisie zdjęć?

Nie ma specjalnych ograniczeń, należy jednak mieć na uwadze, że każda dodatkowa linia tekstu powoduje zmniejszenie widoku zdjęcia ze względu na wspólny obszar graficzny.

Jak jest traktowane nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym czasie?

Jest to uważane za błędną odpowiedź, nie ma rozróżnienia pomiędzy nieudzieleniem odpowiedzi a udzieleniem błędnej odpowiedzi.

Czy można poprawić odpowiedź?

Nie ma takiej możliwości – pierwsza odpowiedź się liczy.

Jaka jest kolejność wyświetlanych zdjęć do oceny?

Kolejność wyświetlania jest losowa, wyniki są przedstawiane według numeracji, a nie kolejności wyświetlania.

Czy można pobrać (zapisać) listę kontrolerów?

Nie, każda lista jest tworzona na potrzeby aktualnego testu.

Kto decyduje o poprawności przedstawionego wyrobu?

Poprawność przedstawionego wyrobu jest zakodowana w nazwie zdjęcia, decyzję podejmuje osoba przygotowująca test (szczegóły w instrukcji).

Dlaczego testy długo się ładują?

Czas ładowania testów zależny jest od liczby zdjęć w teście oraz ich wielkości, jak również od dostępnej pamięci komputera.

PQ-MSA+

Jaki może być maksymalny rozmiar zdjęć wgrywanych do badania i czy ich liczba jest ograniczona?

Liczba zdjęć jest nieograniczona. Dla poprawnego wyświetlania zdjęcia powinny mieć wysokość mniejszą niż 450 px i zachowywać współczynnik 4:3.

W ilu językach mogą zostać dodane treści pytań i ich odpowiedzi?

Nie ma tutaj ograniczenia.

Dlaczego przy dodawaniu kolejnych pytań nie jest możliwe dodanie kolejnych wersji językowych?

Liczba języków, w jakich dostępne będą pytania i odpowiedzi w teście, definiowana jest w momencie dodawania pierwszego pytania. Ze względu na spójność danych późniejsza zmiana jest niemożliwa.

Dlaczego nie można wydrukować certyfikatu po ukończeniu testu?

Wydruk certyfikatu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu wyniku wyższego niż założony próg akceptacji dla danego testu.

Czy po rozwiązaniu testu przez testera jest możliwość zmiany progu certyfikatu lub dodania dodatkowych pytań?

Modyfikacja testu jest możliwa tylko do momentu rozwiązania testu przez pierwszego testera.

Czy jeśli konto testera zostanie usunięte, jego wyniki zostaną zachowane?

Niestety, uzyskane wyniki są powiązane z kontem testera – jego usunięcie spowoduje również usunięcie jego wyników oraz ponowne przeliczenie wyników sumarycznych dla testów.

Czy w momencie gdy w trakcie rozwiązywania testu zostanie zamknięta przeglądarka lub test się zawiesi, dotychczasowe odpowiedzi zostaną utracone?

Jeżeli zostało ukończone dane podejście, to te wyniki zostaną zapisane – test pojawi się w kolumnie Nieukończone.

Czy możliwy jest dostęp do portalu ze smartfona lub tabletu?

Tak, dostęp do PQ-MSA możliwy jest ze wszystkich urządzeń mających dostęp do internetu oraz zainstalowaną dowolną przeglądarkę stron www.

Od czego zależy prędkość ładowania testów?

Prędkość zależy od liczby i wielkości zdjęć oraz prędkości łącza internetowego. Zdjęcia przed rozpoczęciem danego podejścia ładowane są do pamięci komputera.

Czy możliwe jest sprawdzenie, jakie odpowiedzi zostały udzielone przez testera?

Tak, z poziomu konta klienta oraz grupy. Z poziomu konta testera możliwe jest wyłącznie sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi.

Jak jest traktowane nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym czasie?

Jeśli tester nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym czasie, odpowiedź udzielana jest automatycznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z udzieleniem nieprawidłowej odpowiedzi.

Czy można poprawić odpowiedź?

Nie ma takiej możliwości – pierwsza odpowiedź się liczy.

Jaka jest kolejność wyświetlanych zdjęć do oceny?

Kolejność wyświetlania jest losowa, inna w każdym podejściu i dla każdego testera, wyniki są przedstawiane według numeracji, a nie kolejności wyświetlania.

Kto decyduje o tym, czy dany wyrób jest OK lub NOK?

Definiowane jest to w momencie dodawania pytań do testu. Poprawną odpowiedź wskazuje osoba tworząca test. Po rozwiązaniu testu przez pierwszego testera nie ma możliwości zmiany poprawnej odpowiedzi.

Czy program PQ-MSA+ został zwalidowany?

Tak, wyniki obliczane w programie były walidowane. Wyniki walidacji dostępne są na życzenie klienta.