Tworzenie i przebieg analizy

Tworzenie i przebieg analizy

Tworzenie testu

Po zalogowaniu do platformy Administrator uzyskuje możliwość przygotowania badania MSA.  W tym celu w prosty sposób tworzy konta użytkowników (ma również możliwość podzielenia ich na grupy) oraz wgrywa zdjęcia wraz z ich opisami, tworząc test.

Parametry testu, jakie należy wprowadzić:

  • Nazwa testu
  • Czas, jaki kontroler będzie miał na podjęcie decyzji o wadliwości wyrobu
  • Liczba powtórzeń zdjęć w danym teście
  • Próg zdawalności testu i uzyskania certyfikatu

Następnie dla każdego zdjęcia należy dodać pytanie, określić, jaka odpowiedź jest poprawna, oraz wprowadzić dodatkowe opisy.

Na samym końcu przypisujemy konta kontrolerów, którzy mają wypełnić test.

 

 

Dodatkowo testy mogą być tworzone w wielu językach – co umożliwia przeprowadzenie jednego testu dla pracowników mówiących w różnych językach. Zyskujemy zatem nowe możliwości analizy wyników i znacznie skracamy czas. Wystarczy jedynie wprowadzić opisy zdjęć w innym języku.

Przebieg analizy

Dostęp do platformy jest online – realizacja testu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

W celu rozpoczęcia testu należy jedynie zalogować się do aplikacji i wybrać test, który chcemy przeprowadzić.

W trakcie przebiegu testu zdjęcia wyświetlają się w losowej kolejności. Kontroler musi zadecydować jedynie, czy przedstawiony wyrób jest dobry czy wadliwy.

 

Po ukończeniu testu kontroler ma możliwość sprawdzenia błędnych odpowiedzi wraz z dodatkowym opisem. Jeżeli uzyska ustalony wynik testu, to dodatkowo będzie miał możliwość wydrukowania certyfikatu.