Struktura dostępów

Struktura dostępów

W programie stworzona została możliwość tworzenia kont o różnym poziomie dostępów.

Poziomy dostępów występujące w programie to:

  • Poziom 1 (kontroler) – konto z dostępem do przydzielonego przez admina badania
  • Poziom 2 (admin) – konto przeznaczone do tworzenia testów i analiz wyników
  • Poziom 3 (superadmin) – konto z możliwością tworzenia podkont w organizacji w ramach zakupionej licencji