Analiza wyników

Rozbudowane statystyki

W aplikacji PQ-MSA+ statystyki zostały pogrupowane w 4 kategorie:

 1. Statystyki z podziałem na kontrolerów – statystyki, w których odnajdziemy takie wskaźniki jak:
 • wskaźnik skuteczności (liczba poprawnych odpowiedzi)
 • wskaźnik Miss rate (liczba wyrobów niezgodnych ocenionych przez kontrolerów jako zgodne)
 • wskaźnik False rate (liczba wyrobów zgodnych ocenionych przez kontrolerów jako wadliwe)
 • wskaźnik Mix rate (liczba niespójnych ocen – kontroler raz ocenił wyrób jako zgodny, a raz jako niezgodny)
 1. Statystyki indywidualne – w których znajdują się odpowiedzi poszczególnych kontrolerów z wyróżnionymi błędnymi odpowiedziami.
 2. Statystyki dla wyrobu – statystyki ilustrujące wyniki testów od strony wyrobów. Pozwalają m.in. na ocenę, które zdjęcia sprawiły oceniającym najwięcej problemów. Dostępne są tutaj takie statystyki jak:
 • wskaźnik skuteczności
 • wskaźnik Miss rate
 • wskaźnik False rate
 • wskaźnik Mix rate
 • wykresy Pareto dla wszystkich powyższych statystyk.
 1. KAPPA – statystyki umożliwiające ocenę zgodności oceny pomiędzy poszczególnymi kontrolerami, jak i pomiędzy kontrolerem a wartością referencyjną.

Zebrane statystyki możemy analizować z podziałem na stworzone grupy (np. kontrolerów z różnych zmian, wydziałów czy dostawców).

Wszystkie wykresy są aktywne – po kliknięciu jest możliwość dokładnego sprawdzenia, którego wyrobu dotyczy dana statystyka. Wszystkie wyniki możesz wyeksportować do Excela i przeprowadzić dodatkowe analizy.