Funkcjonalności PQ-MSA+

Zobacz zestawienie funkcji dostępnych w programie PQ-MSA+

PQ-MSA+ to  rozbudowana aplikacja w formie platformy internetowej.

Funkcjonalności programu PQ-MSA+

Szczegółowe zestawienie funkcji programu

Lp.FUNKCJAPQ-MSA+
1.Dostęp on-line
2.Tworzenie analiz MSA na podstawie zdjęć własnych wyrobów
3.Dostęp do statystyk● 
4.Możliwość tworzenia kont dostępu dla kontrolerów
5.Możliwość tworzenia testów w wersji edukacyjnej
6.Dowolna liczba powtórzeń zdjęć w teście
7.Możliwość sprawdzenia przez kontrolerów, które zdjęcia błędnie oceniono
8.Generowanie certyfikatu
9.Eksport danych do pliku .xls
10.Dowolna liczba zdjęć w analizie
11.Możliwość dodawania podpisów do zdjęć